Byggesagkyndig

Byggesagkyndig

Overvejer du køb eller salg af bolig? Der er mange forskellige ting, der skal tages hensyn til i løbet af processen. For begge parter kan der dog blive behov for en byggesagkyndig i løbet af processen. Men hvordan griber du lige det an? Det kan vi svare på.

Her på siden guider vi dig igennem, hvad en byggesagkyndig er, og hvordan vedkommende kan hjælpe dig i forbindelse med køb og salg af bolig. Læs med her, og bliv klædt godt på til at få mest muligt ud af at gøre brug af en byggesagkyndig.

Hvad er en byggesagkyndig?

En byggesagkyndig er kendetegnet ved at have en uddannelse inden for det byggetekniske. Det vil sige, at vedkommende har en forståelse for, hvordan en bolig er konstrueret, og hvilke mangler der kan skade en bygning.

I daglig tale kaldes en byggesagkyndig også for en bygningssagkyndig. Det korte af det lange er, at personer med denne titel er i stand til at gennemgå en bolig for derefter at vurdere fejl og mangler. Det kan være alt fra tagkonstruktioner, kloak, elektricitet og så videre.

En byggesagkyndig er uafhængig. Det vil sige, at vedkommende hverken er på købers eller sælgers side. Fagpersonen vil helt objektivt gennemgå de nødvendige dele af boligen i henhold til de forskellige rapporter.

Det er ikke kosmetiske mangler, men deciderede fejl der påvirker bygningens konstruktion, sikkerhed eller lignende, der bliver anmærket i rapporterne. En byggesagkyndig vil derfor for eksempel ikke kommentere på, at der er et gammelt køkken fra 80’erne, der trænger til en udskiftning.

Hvornår skal man bruge en byggesagkyndig?

Det kan være en fordel at alliere sig med en byggesagkyndig både som køber og sælger. Vi gennemgår derfor her forskellige situationer, hvor du med fordel kan benytte en.

Når du skal sælge din bolig

Er du sælger, har du som udgangspunkt et ansvar for boligen 10 år efter, du har solgt boligen. Du kan dog fraskrive dig dette ansvar ved at få udarbejdet en tilstandsrapport og en el-rapport.

Disse rapporter gør nemlig, at køber er opmærksom på eventuelle fejl og mangler, og du står derfor ikke til ansvar for, hvilken påvirkning det kan have på bygningen, efter du har solgt din bolig. Disse to rapporter er ikke et krav, men kan dog betale sig at få udarbejdet. Langt de fleste sælgere vælger derfor også at få dem udarbejdet.

En anden fordel ved at få udarbejdet disse rapporter af en byggesagkyndig er, at der er mulighed for at få lavet en ejerskifteforsikring. Det er en forsikring, som køber og sælger deler.

Forsikringen kommer i spil, hvis der inden for de første 10 år efter overdragelse af boligen opstår skader eller lignende på boligen, som ikke er anført i tilstandsrapporten eller el-rapporten. Det kan for eksempel være, hvis der er skimmelsvamp under gulvet, som den byggesagkyndige ikke har haft mulighed for at besigtige.

I forbindelse med salg af hus er der et krav om energimærkning. Det vil være en energikonsulent, der foretager denne vurdering. Mange bygningssagkyndige kan dog tilbyde en samlet pakke, hvor du både får tilstandsrapport, el-rapport og energimærkning.

Når du skal købe en bolig

Overvejer du at boligkøb, er der flere, der vælger at gøre brug af en byggesagkyndig, de selv har valgt. Den byggesagkyndige vil derfor bistå med køberrådgivning, der kan hjælpe dig som køber med at få en bedre fornemmelse af, hvad du skal være ekstra opmærksom på ved boligens stand.

Du kan for eksempel få gennemgået de forskellige rapporter og boligen generelt. Det er en fordel, hvis du ønsker at få be- eller afkræftet anmærkninger i tilstandsrapporten eller el-rapporten. En byggesagkyndig kan derfor være ganske anvendelig for dig som køber.

Når du skal bygge nyt hus

En sidste situation, hvor det kan være en fordel at benytte en byggesagkyndig, er i forbindelse med nybyg. Når du skal overtage dit nybyggede hus, kan en vedkommende gennemgå boligen og pointere fejl og mangler. Det vil nemlig være byggefirmaet, der er ansvarlig for at udbedre disse fejl og mangler.

For at undgå disse fejl og mangler kan det dog betale sig at have en byggesagkyndig med på projektet fra start og igennem hele projektet. På den måde kan disse fejl nemlig tages i opløbet i stedet for at skulle udbedres til sidst.

Hvad koster en byggesagkyndig?

Prisen for en byggesagkyndig afhænger af, hvilken situation du står i. Der kan derfor være forskel på, om du skal bruge vedkommende i forbindelse med køb, salg eller nybyg. Derudover er der også andre faktorer, der påvirker prisen.

Er du sælger, skal du for eksempel bruge vedkommende til at udarbejde en tilstandsrapport og en el-rapport. Er der tale om en tilstandsrapport, ligger priserne på 6.000-11.000 kroner. Det er et bredt spænd, da størrelsen på boligen, efterspørgslen i området og virksomhedens priser generelt kan have en påvirkning.

Skal du have udarbejdet en el-rapport, vil prisen ligge på 1.500-3.500 kroner. Igen er der flere faktorer, der påvirker prisen. Hvornår boligen er opført har for eksempel en stor indvirkning. Her skelnes der imellem, om boligen er opført før eller efter 2001.

Er boligen opført før 2001, vil det typisk være dyrere at få en byggesagkyndig til at udarbejde en el-rapport. Størrelsen på boligen vil selvfølgelig også påvirke prisen.

Når det kommer til energimærke, er der her mere faste priser. Dette skyldes, at priserne bliver justeret af Energistyrelsen. Derudover er det en energikonsulent, der vurderer, hvilken energimærkning boligen har.

Der vil stadig være en variation i prisen, da der er flere forhold, der påvirker. Prisen på udarbejdelse af energimærkning ligger derfor typisk imellem 1.100 og 7.200 kroner.

Priseksempler – få en fornemmelse af, hvad der påvirker prisen

Da priserne for en byggesagkyndig kan variere en del, har vi samlet et par priseksempler. Det kan give dig en fornemmelse af, hvor meget du cirka skal betale, når du har brug for en byggesagkyndig.

Der er her tale om fiktive eksempler. Priserne kan derfor variere fra virksomhed til virksomhed.

Eksempel 1: Tilstandsrapport

Har du et hus på 150 kvadratmeter, hvor der skal udarbejdes en tilstandsrapport i forbindelse med salg, vil prisniveauet ligge på 5.400 kroner. Er der tale om et mindre hus på under 100 kvadratmeter, vil prisniveauet falde til 4.700 kroner, da der er færre kvadratmeter, der skal gennemgås.

Eksempel 2: El-rapport

Kigger vi igen på et hus på 150 kvadratmeter, vil prisen for et eleftersyn cirka ligge på 1.800 kroner. Har du i stedet et mindre hus på for eksempel 80 kvadratmeter, vil prisen ligge på cirka 1.500 kroner.

Eksempel 3: Pakkeløsning

Det sidste eksempel tager udgangspunkt i, hvis du ønsker både at få udarbejdet en tilstandsrapport, el-rapport og energimærkning. Flere virksomheder kan tilbyde en pakkeløsning inkluderende disse tre rapporter.

Når du vælger denne pakkeløsning, kan du typisk spare nogle penge. Tager vi igen udgangspunkt i et hus på 150 kvadratmeter, vil prisniveauet for alle tre rapporter cirka ligge på 10.000 kroner. Er der tale om et hus på under 100 kvadratmeter, vil prisen cirka ligge på 9.000 kroner.

Klag over den byggesagkyndige

Har du benyttet en byggesagkyndig, som du ikke er tilfreds med, har du mulighed for at klage. Det kan for eksempel være, hvis du er uenig i de anmærkninger, der er angivet i en rapport.

Ønsker du at klage, har du mulighed for at indberette din klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Det er dog vigtigt, at du først klager direkte til den pågældende byggesagkyndige, før du kan indberette klagen til nævnet.

 

Sådan finder du en byggesagkyndig

Uanset hvor i landet du befinder, om du er på Bornholm, i København, Hillerød, Århus, Roskilde, Odense eller i Aalborg gælder samme regler for udarbejdelse af tilstandsrapport, såfremt du ønsker dækning af ejerskifteforsikring under huseftersynsordningen. Men hvordan finder den bedste? Tjek vores oversigt over byggesagkyndige i hele Danmark.  Her kan du finde byggesagkyndige i byer som København, Århus, Odense, Ålborg, Esbjerg, Roskilde og mv.

Skal man bruge tilstandsrapport ved huskøb?

Som huskøber vil det give god mening at få udarbejdet en tilstandsrapport. Rapporten udgør et fremragende udgangspunkt for prisforhandling. Dertil kommer at at dækning under en ejerskifteforsikring kan udgøre en god beskyttelse mod skjulte fejl og mangler, herunder tømmersvamp (ved svampe-dækning), skimmelsvamp og andre svampe-angreb der påvirker indeklima eller konstruktionen, asbest og pcb i byggeriet, konstruktionsfejl og meget andet, som først opdages flere år efter overtagelsen.

Det gælder ikke kun gamle privatboliger, men også for nybyggeri, hvor der kan ligge skjulte fejl og mangler og vente i flere år- Huseftersynsordningen gælder ikke for erhverv og erhvervsbyggeri, men en byggesagkyndings gennemgang er også her meget vigtigt, da den udgør grundlag for prisforhandling, også udgør et tillæg til købskontrakten der ligger til grund for ansvar mellem køber og sælger i en fremtidig tvist.


related articles

https://maeglerinfo.dk/wp-content/uploads/2021/05/2021512003.html https://maeglerinfo.dk/wp-content/uploads/2021/3094646465.html https://maeglerinfo.dk/best-first-reviews-54/