Tilstandsrapport

”Hvorfor skal jeg som sælger få lavet en tilstandsrapport, jeg har jo boet i huset de seneste mange år, og det står stadig”. Det kan være den umiddelbare reaktion man som sælger står med, når forespørgslen fra ejendomsmægler kommer, på om man nu har fået lavet en tilstandsrapport. Men der er flere gode grunde til at betale de 5.000-10.000 kr. for en tilstandsrapport (afhængig af om du får energimærke og el-rapport med i pakken).

Der er to primære grunde til, at en tilstandsrapporten en god idé for sælger:

Tilstandsrapporten begrænser sælgers ansvar i forhold til køber

Hvis køber efterfølgende retter et mangelskrav mod sælger, vil man først tage tilstandsrapporten og købsaftalen, for at tjekke om manglen tidligere skulle være opdaget af den byggesagkyndige. Der kan være tale om en mangel der allerede er noteret i tilstandsrapporten, hvorfor køber ikke bagefter kan rette et krav mod sælger baseret på denne, da han/hun opnåede kendskab til denne allerede inden købet af boligen. Der er også tilfælde hvor en mangel ikke er nævnt i tilstandsrapporten, men hvor den burde være opdaget af byggesagkyndig. I disse tilfælde er sælger ansvarsfri, og køber må rette kravet mod byggesagkyndig og vedkommendes forsikringsselskab.

Tilstandsrapporten giver beskyttelse for sælger gennem huseftersynsordningen

Det er nok den vigtigste grund til at få lavet tilstandsrapport. Hvis sælger får udarbejdet tilstandsrapport sammen med en el-installationssrapport og en energimærkning, og sælger indhenter tilbud på ejerskifteforsikring, og betaler 50% af denne, så opnår han en betydelig beskyttelse mod eventuelle fremtidige krav fra købers side. Dette kaldes for huseftersynsordningen, og tjener til at minimere sælgers ansvar, og også gøre det muligt for boligkøber at kunne hente erstatning hos en part(forsikringssleskabet) der rent faktisk har midlerne til at betale erstatning.

Tilstandsrapportens mangelsbetegnelser

Betegnelserne for fejl og mangler er standardiserede, og er som følger:
IB = Ingen bemærkninger
K0 = Praktisk eller kosmetisk mangel
K1 = Ulovligt forhold, som dog ikke umiddelbart er farligt eller pĂĄvirker funktionsdygtigheden
K2 = Ulovligt forhold, som på længere sigt kan være farligt eller påvirke funktionsdygtigheden i en mindre eller afgrænset del af installationen. Der er en mindre potentiel risiko for personskade eller brand
K3 = Ulovligt forhold, som nu eller på kortere sigt kan være farligt og påvirke funktionsdygtigheden i en væsentlig eller omfattende del af installationen. Der er en større potentiel risiko for personskade eller brand
UN = Bør undersøges nærmere

Energimærkning og boligsalg

Energimærkning er lovpligtigt hvis en bolig sættes til salg, undtagen hvis boligen er et sommerhus, under 60m2 eller en fredet ejendom. Bor du i ejerlejlighed er det ejendomsadministrators ansvar at få udarbejdet energimærke. Energimærket viser hvor meget energi bygningen bruger, baseret en gennemgang af vinduer, isolering og varmeinstallationer. En ejendoms energimærke er gyldigt i 10 år.
Ved en ny ejendom benytter man et metode til at estimere energiforbruget, kaldet det ”beregnede energiforbrug”. På eksisterende ejendomme vil man benytte det faktisk historiske forbrug til at klassificere ejendommen.

Elrapporten

Elinstallationsrapporten er en gennemgang af boligens el-installationer foretaget af en uvildig elektriker, der er del af en autoriseret el-installatør virksomhed. Som oftest vil man få udarbejdet denne sammen med tilstandsrapporten, hvor der også kan være en besparelse at hente ved at købe både tilstandsrapport, energimærke og elinstallationsrapport hos samme byggesagkyndige. El-installationsrapporten er ikke lovpligtig, men den er en forudsætning for at opnå ejerskifteforsikring, hvorfor langt de fleste får udarbejdet den.

Tilstandsrapport – forældelse og frister

En tilstandsrapports gyldighed varer i 6 måneder fra den dag den byggesagkyndige indberetter rapporten. Det skal gøres senest 14 dage efter byggesagkyndig har gennemgået boligen. Man kan købe forlængelse af tilstandsrapporten for en reduceret pris.