Sælg boligen i Søborg

Når du skal sælge din bolig, er det vigtigt, at du finder en ejendomsmægler med lokalviden, der kan hjælpe dig på vej og finde de helt rigtige købere. Søborg er en bydel, der ligger i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune er en del af det sydlige Storkøbenhavn og har et indbyggertal på cirka 69.262. Søborg er en fin villaby og kvalificerer sig også godt til børnefamilier eller familier, der ønsker lidt luftforandring fra Storkøbenhavn. I Gladsaxe Kommune kommer man nemlig tæt på både Utterslev Mose, Tivoli og Den Lille Havfrue – uden at gå på kompromis med plads.

Stigende boligpriser

Fra slut 2018 til midten af 2019 steg boligpriserne i Søborg fra 2.000.000 kroner til 2.500.000 kroner på ejerlejligheder, mens villapriserne faldt en smule fra maj til juli sidste år. I de sidste to år er priserne dog steget en del, og prisen per kvadratmeter i Søborg er nærmest en fordobling af prisen per kvadratmeter som landsgennemsnit. I første kvartal af 2020 lå den højeste pris på 32.346 kroner per kvadratmeter, mens landsgennemsnittet ligger på cirka 15.000 kroner per kvadratmeter.

Find en ejendomsmægler med lokalviden

På grund af de høje priser kan det også være svært at få solgt sin bolig – og du kan ende med at gå alt for langt ned i pris eller vente rigtig længe på, at den bliver solgt. Derfor er det vigtigt, at du allierer dig med en ejendomsmægler i Søborg, der kan hjælpe med at få solgt din bolig på rekordtid til en god pris. Det vigtigste, når du skal finde en ejendomsmægler, er, at han eller hun har et godt lokalt kendskab til byen og kommunen. På den måde er du sikret, at din ejendomsmægler kender området og ved, hvad de potentielle nye købere leder efter, samt at du får din bolig solgt til en god pris. Der findes mange udbudstjenester, hvor du kan få vurderet din bolig gratis, hvor du kan finde uforpligtende møder med ejendomsmæglere med lokalviden om Søborg og resten af Gladsaxe Kommune, der står klar til at sælge din bolig til den rigtige pris og guider dig med sikker hånd gennem hele forløbet.

Derudover er det vigtigt, at den ejendomsmægler, du leder efter, har et stort køberkartotek, at de har en juridisk sikring, og at de arbejder med professionel rådgivning og markedsføring. Derudover er det vigtigt, at det er din ejendomsmægler, der står for at indhente relevante dokumenter, og at de hjælper ved både en købsaftale og en salgsoprettelse.

Gode råd til din næste boligjagt 

Dette indhold er sponsoreret 

Måske er du på udkig efter dit næste boligkøb. Hjælpen er at finde her på siden. 

Der er naturligvis mange overvejelser, der skal gøres, inden du kommer i mål med et godt boligkøb eller -salg. I denne artikel får du gode råd med på vejen til, hvad du skal tage i betragtning i forbindelse med dit næste boligsalg. Dertil bliver du også oplyst om forskellige boligtyper, hvis du går og overvejer et boligkøb. 

De første skridt mod et salg af din bolig

Hvis du går og planlægger at sælge din bolig, hvad end det drejer sig om salg af sommerhus, ejerlejlighed eller din private bolig, finder du her nogle tips til, hvordan du kommer over målstregen på den mest fordelagtige måde. Til at starte med skal du have klargjort boligen og udarbejdet en tilstandsrapport, indhente tilbud på ejerskifteforsikring og derefter vælge en ejendomsmægler. På den måde kommer du godt fra start. 

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en udskrift, der dokumenterer udfaldet af en bygningsgennemgang foretaget af en udnævnt bygningssagkyndig under huseftersynsordningen. Tilstandsrapporten redegør for bygningens tilstand, og er en vigtig forudsætning for, at du kan indhente tilbud på en ejerskifteforsikring, som køber kan tegne senere hen i købsprocessen. En tilstandsrapport er også en forudsætning for, at du kan frigøre dig fra dit ansvar for skjulte fejl og mangler i en bolighandel. 

De første skridt af en boligjagt 

Er du omvendt på boligjagt, så er dine overvejelser og beslutninger ikke nær så bureaukratiske. Dette er mere en periode, hvor du går og har drømme omkring, hvordan din næste bolig skal se ud, og hvad du gerne vil investere i. Et boligkøb kan være lidt ligesom kærlighed ved første blik, og oplevelsen kan gøre dig lige så blind som en reel forelskelse. Derfor får du to boligtyper med på vejen, så du bliver hjulpet til at finde dit næste boligmatch:

 

 

Sommerhus – oser af hygge

Investeringen i et sommerhus er til dig, der nyder afkobling og hjemlig stemning i en bolig, der ikke fungerer som dit private hjem – men derfor må den stadigvæk gerne indeholde den samme genkendelige atmosfære som derhjemme. Et køb af sommerhus er til måske dig, der godt kan lide at komme væk fra den travle hverdag på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet, eller til dig der elsker at holde ferie i Danmark. Det kan også være til dig, der godt kan lide selv at bruge det i fritiden eller i ferier, men som også ønsker at glæde andre ved at leje det ud. Helt generelt så er et sommerhus et fritids- og feriehus. Der er nogle bestemte regler for benyttelse af sommerhus, alt efter om det er beliggende i et sommerhusområde eller i en by- og/eller landzone. Dette skal undersøges nærmere inden køb.

Andels- eller ejerbolig

Du kan også vælge at investere i en andels- eller ejerbolig – det afgørende skel mellem disse to investeringer er forskellen på de to typer ejerskab. Helt overordnet er det svært at sige, hvad der er bedst eller billigst at investere i. Dette er en personlig beslutning. 

Helt konkret når du køber en andelsbolig, så bliver du medlem af en andelsboligforening, og som medlem bliver du en del af foreningens formue og har brugsret til en bestemt lejlighed i andelsboligforeningen. Modsat køb af en ejerbolig, hvor du ejer hele boligen. 

Overvej hvorfor du vil sælge din bolig

Måske ønsker du egentlig ikke at sælge din bolig, men har svært ved at finde tiden til at istandsætte, rengøre eller fikse nogle ting i din bolig. Måske er du i virkeligheden på udkig efter en handyhand. Så selvom du ikke føler, at du har kompetencerne til at få fikset nogle ting i din bolig på egen hånd, så er der hjælp at hente hos Handyhand. Ikke nok med at du kan få hjælp til at gøre-det-selv og blive din egen handyman eller -woman, så kan du også gå på udkig efter hjælp i dit lokalområde, ved at benytte Handyhand til at lokalisere din næste private maler, gartner eller indretningsarkitekt. På den måde kan du nemmere få løst nogle ufærdige arbejdsopgaver på en risikofri måde og til en overkommelig pris.

Alt om Skøder

Hvis du skal sælge eller købe en ejendom, skal der altid tinglyses et skøde, før salget er endeligt, og overdragelsen af ejendommen er officiel. Et skøde kan derfor ses som køberens kvittering for, at overdragelsen af ejendommen er sket, og det nye ejerskab er gældende. Derfor er skødet også en vigtig del af handlen, som der altid skal være styr på. Herunder kan du læse meget mere om, hvad et skøde er, hvordan du får oprettet et gyldigt skøde, hvad et skøde koster og meget mere.

Hvad er et skøde?

Er skøde er det dokument, som beviser, hvem der har retmæssigt ejerskab over en ejendom. Et skøde er i dag et digitalt dokument, som skal tinglyses i forbindelse med et køb og salg af ejendom. Først når skødet er tinglyst, fungerer det som et officielt og endegyldigt bevis på ejerskabet. Skødet bliver derfor lavet på baggrund af den købsaftale, som køber og sælger er blevet enige om.

Det er dog vigtigt, at du ved, at en købsaftale og et skøde ikke er det samme. Det er to forskellige dokumenter, som begge er nødvendige ved et køb og salg af fast ejendom. Hvor skødet indeholder de vigtigste informationer om overdragelsen af huset, er købsaftalen meget mere deltaljeret og vil indeholde både vilkår og betingelser for overdragelsen.

Derfor skal du også være opmærksom på, at et skøde blot er en form for kvittering for, at ejerskabet af den faste ejendom er overgået fra sælger til køber. Det er altså ikke nogen kontrol af handlens vilkår. Derfor er det vigtigt at sikre, at alle vilkår i købsaftalen er i orden, inden skødet tinglyses. Nogle foretrækker at få hjælp fra en advokat for at sikre, at alt er, som det skal være, inden købet træder i kraft.

Hvad betyder anmærkningsfrit skøde?

Hvis skødets indhold ikke stemmer overens med det, der står i tingbogen, kan Tinglysningsretten give en retsanmærkning (også kaldet en påtegning). Så snart uoverensstemmelserne er ordnet korrekt, bliver denne retsanmærkning slettet. Det betyder, at skødet nu er anmærkningsfrit, og køberen er herefter den endelige ejer af ejendommen på de vilkår, som er aftalt og angivet i skødet og købsaftalen.

Når et skøde er godkendt eller tinglyst, betyder det, at skødet er placeret i Tingbogen. Tingbogen er en form for online ”bog”, hvor rettigheder over ejendomme registreres.

Hvad skal et skøde indeholde?

Et skøde er et offentligt dokument, og derfor vil det som regel kun indeholde de vigtigste og faktuelle data omkring handlen. Derfor vil det som hovedregel indeholde:

 • Navn, adresse og CPR-nr. på både sælger og køber af ejendommen
 • Relevante oplysninger om ejendommen såsom ejendommens adresse
 • Ejendommens stand
 • Servitutter
 • Den offentlige ejendomsvurdering
 • Købesummen og pantehæftelser
 • Overtagelsesdatoen af boligen.

Derudover kan et skøde også indeholde andre erklæringer, som er nødvendige, for at skødet kan tinglyses. For eksempel en erklæring om hvordan du forholder dig til et dødsbo eller andet. Skødet skal naturligvis altid overholde loven og de regler, som det indebærer.

Er det et krav at lave et skøde?

Når du handler med fast ejendom, er det et krav, at der bliver skrevet og tinglyst et skøde. Det skyldes, at skødet som tidligere nævnt er det sidste dokument i en ejendomshandel, som endeliggør overdragelsen af ejendommen. Skødet er købers forsikring og et bevis på retten til ejendommen. Netop derfor er et tinglyst skøde et krav ved handlen med fast ejendom.

Hvordan får jeg et gyldigt skøde?

Et skøde er i dag digitalt, og derfor skal det også både udarbejdes, underskrives og tinglyses elektronisk. Det sker på tinglysning.dk.

Der er ikke noget krav om, hvorvidt det er sælger eller køber, som skal udarbejde dette skøde. Det skal køber og sælger blive enige om som en del af købsaftalen. Dog er det ofte køber, der tager dette ansvar, da det kan give køber en større sikkerhed for, at skødet er udarbejdet korrekt. Det er trods alt køberens kvittering for overtagelse af ejendommen. Det kan derudover både være køber og sælger selv, eller det kan være en ejendomsmægler eller en advokat, som udarbejder skødet på vegne af køber eller sælger. Skødet vil typisk blive udarbejdet, når købsaftalen er på plads og underskrevet af begge parter.

Når det første udkast af skødet er udarbejdet, sender man det typisk til godkendelse hos den anden part. Når alle har godkendt skødet, skal det signeres digitalt gennem NemID af både køber og sælger, eller en advokat hvis der er givet fuldmagt, hvorefter skødet skal tinglyses. Når det er tinglyst, får køber og sælger samt begge parters bank besked om dette, hvorefter sælgers gamle lån og købers nye lån kommer i orden. Herefter frigives købesummen, og salget er officielt.

Fordi tinglysningen i dag foregår digitalt, betyder det også, at sagsbehandlingen er langt kortere, end den var, inden det blev digitalt. Man kan som regel regne med, at det tager 1-2 dage, før oplysningerne er registreret i tingbogen. Man kan altid tjekke, om ens sag er blevet færdigbehandlet på tinglysning.dk. Her kan du også gratis og anonymt indhente oplysninger om din egen eller andres ejendomme.

Hvad koster skøde og tinglysning?

Det er varierende, hvor meget en tinglysning af et skøde koster. Det kommer nemlig an på:

 • Boligens pris
 • Hvorvidt du får hjælp til at skrive skødet af en boligadvokat.

Tinglysningsafgiften udgør et fast beløb på 1.660 kr. plus 0,6 % af købesummen (oprundet til nærmeste 100). Det betyder, at har din bolig kostet 3.000.000 kr., vil du skulle betale 19.660 kr. i tinglysningsafgift. Regnestykket ser således ud:

3.000.000 kr. x 0,6 % + 1.660 kr. = 19.600 kr.

Vælger du at få professionel hjælp, når skødet skal skrives, vil du naturligvis skulle betale lidt ekstra. Her varierer prisen meget fra advokat til advokat, men regn med at skulle betale mellem 1.500-3.000 kr. for udarbejdelsen af dit skøde.

Hvem betaler skødet?

Som det kan ses ovenfor, er det ikke altid helt billigt at få udarbejdet og tinglyst et skøde, derfor kan der også være lidt debat omkring, hvorvidt det er køber eller sælger, som har ansvaret for at betale for dette. Det er forskelligt fra handel til handel, hvem der betaler, og særligt i nogle landsdele er det kutyme, at køberen betaler afgiften. I andre landsdele vil man i stedet se, at køber og sælger som regel deler udgiften for skødet.

Ændring eller overdragelse af skøde

Der kan være mange årsager til, at et skøde skal ændres, såsom skilsmisse, separation, samlivsophør eller familieoverdragelse. Hver gang der sker nye ejerforhold i boligen, skal der ændres i skødet, og de nye ejerforhold skal registreres. Et ændret skøde skal således altid tinglyses igen, før det er gældende.

Skyldes ændringen på skødet en skilsmisse, hvor den ene part overtager ejendommen, skal der laves et såkaldt skilsmisseskøde. Her skal du ikke betale tinglysningsafgift til staten, kun det faste beløb på 1.660 kr.

Man må gerne ændre og registrere det nye skøde selv, men har du ikke fuldstændig styr på alt det juridiske, kan det være en fordel at få professionel hjælp. Prisen på en ændring af et skøde er som regel billigere end udarbejdelsen af et helt nyt skøde

Salg af hus

Står du med et salg af hus foran dig, har du sikkert rigtig mange spørgsmål til processen. I indlægget her kan du få svar på nogle af dine mange spørgsmål, for eksempel hvorvidt du kan sælge dit hus uden en tilstandsrapport, om man nødvendigvis behøver at involvere en ejendomsmægler, og hvilke regler der gælder for salg af hus til samlever eller mellem ægtefæller. Læs med herunder, og få svar på alt, du skal vide, når du skal sælge dit hus.

Salg af hus med eller uden ejendomsmægler?

Når du står med et salg af hus på hånden, er det helt op til dig selv at afgøre, om du vil sælge med hjælp fra en ejendomsmægler, eller om du klarer det på egen hånd. Der er naturligvis fordele og ulemper ved begge dele.

Salg af hus med ejendomsmægler

Når du vælger at sælge dit hus gennem en ejendomsmægler, har det den kæmpe fordel, at de klarer langt det meste af arbejdet for dig. Det betyder, at du slipper for en stor del tidskrævende opgaver. Derudover har en professionel ejendomsmægler styr på alle de lovkrav, der kan være ved et salg af hus. Ejendomsmægleren vil derudover kende til markedet og de lokale prisforhold og kan derfor hjælpe dig med at sætte den rette pris fra starten og tilmed langt hen ad vejen hjælpe dig med også at få denne pris.

Dog kommer de mange fordele med en pris, for en ejendomsmægler er som bekendt ikke gratis. Der kan være stor forskel på firmaernes priser, derfor vil det altid være en god idé at indhente tilbud fra 2-3 forskellige firmaer, før du vælger din ejendomsmægler. Derudover skal du huske, at salæret som regel kan forhandles.

Salg af hus uden ejendomsmægler

Du kan sagtens vælge at sælge dit hus uden brug af en ejendomsmægler, det kaldes selvsalg. Du må dog være opmærksom på, at det kræver en del mere arbejde fra din side, da du her selv skal stå for alt fra fotografering af boligen til annoncering, indhentning af de rigtige dokumenter, fremvisning af boligen og meget mere. Til gengæld kan der være en del penge at spare, da der ikke er noget mæglersalær at betale.

Har du valgt at sælge dit hus uden ejendomsmægler, kan det være en idé at få rådgivning hos en boligadvokat, medmindre du selv har helt styr på alt det juridiske. En boligadvokat hjælper dig med at sikre, at alt det juridiske er på plads, når salget træder i kraft, og kan derfor spare dig for unødvendige fejl.

Salg af hus: Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport har til formål at afdække eventuelle skader og mangler på huset. Det skal være med til at sikre et fair køb, hvor ingen bliver skuffede over salget, fordi alle kender husets tilstand og hvad der bliver solgt og overdraget. En tilstandsrapport bliver skabt ved en bygningsgennemgang af en bygningssagkyndig under det, man kalder huseftersynsordningen.

Når du skal sælge dit hus, er det frivilligt for dig som sælger, om du vil benytte huseftersynsordningen. Vælger du at benytte huseftersynsordningen, fritages du som sælger for dit 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler, fordi køberen bliver forsynet med:

 • En tilstandsrapport
 • En el-installationsrapport
 • Et tilbud om ejerskifteforsikring
 • Et tilbud om at sælger betaler halvdelen af præmien til ejerskifteforsikringen.

Vælger du at benytte en huseftersynsordning, er det dig som sælger, der skal stå for at bestille en tilstandsrapport samt el-rapport. Alternativt kan du også få hjælp til dette gennem din ejendomsmægler.

En tilstandsrapport er gyldig i seks måneder, og som regel vil den koste mellem 4.000-10.000 kr. afhængigt af din boligs størrelse. På grund af prisen vælger nogle at sælge deres hus uden en tilstandsrapport. Vælger du salg af hus uden tilstandsrapport, må du dog være opmærksom på, at du hæfter for eventuelle fejl på huset i op til 10 år.

En tilstandsrapport er gyldig i seks måneder efter udstedelsen, men kan fornyes hvis huset ikke er solgt inden for dette tidsrum. De fleste firmaer vil tilbyde en lavere pris ved fornyelse.

Hvad er lovpligtigt ved salg af hus?

Når du skal sælge dit hus, er en tilstandsrapport eller el-installationsrapport ikke lovpligtig. Det er til gengæld lovpligtigt, at der foreligger et gyldigt energimærke, inden boligen sættes til salg. Det er muligt at få lavet energimærket uden tilstandsrapport og el-eftersyn, men vælger man dette, må man være opmærksom på, at prisen stiger sammenlignet med, hvis man fik alle tre rapporter udarbejdet samtidigt.

Salg af hus til samlever, ægtefælle eller børn

Der kan være flere grunde til et ønske om at sælge sit hus til en samlever eller en ægtefælle. Der er som sådan heller ikke noget ulovligt i at gøre netop dette, der er dog nogle ting, man skal være opmærksom på, hvis man vælger at sælge hus til samlever eller ægtefælle.

Salg af hus til samlever

Sælger du dit hus til din samlever, skal du være opmærksom på, at det bliver betragtet som en skattepligtig gave, hvis din ejendom bliver solgt til en pris, som afviger fra markedsprisen. Derfor vil det være en god idé at få husets værdi vurderet af en ejendomsmægler, inden du sælger til din samlever.

Salg af hus til ægtefælle

Det samme gør sig gældende, hvis du skal sælge dit hus til en ægtefælle. Ifølge § 29 i retsvirkningsloven er der intet i vejen for, at ægtefæller indgår retshandler med hinanden. Det betyder, at hvis handlen svarer til realiteten, og at købsprisen altså svarer til husets værdi, samt at en betaling rent faktisk sker, er der intet ulovligt i at sælge til en ægtefælle. Det er også muligt at forære huset som en gave, men så gælder der naturligvis andre regler. Vælger man at forære huset som en gave til sin ægtefælle, hvilket det vil betegnes som, hvis huset sælges til under dets værdi, må man tinglyse en gaveægtepagt. Uden den tinglyste gaveægtepagt er overdragelsen af huset ikke gyldig.

Vælger du at sælge dit hus til en samlever eller ægtefælle af en den ene eller anden årsag, må du dog være opmærksom på, at der skal tinglyses et skøde, da ejerforholdene ændrer sig. Derfor skal der også betales en tinglysningsafgift og en værdiafgift. Det kan igen være en god idé at alliere sig med en boligadvokat, hvis man ønsker at gøre brug af denne mulighed.

Salg af hus til børn

Mange spørger, om man kan sælge sit hus til sine børn og således hjælpe dem på vej økonomisk, og svaret er ja. Det er muligt at overdrage sommerhuse, helårshuse eller måske et forældrekøb til dine børn. Det er nemlig tilladt at sælge eller overdrage til en fordelagtig familiepris. Familieoverdragelse er samtidig en måde, hvorpå man kan undgå både gaveafgift og arveafgift. Familieoverdragelse betyder, at det er lovligt at sælge sin ejendom til børn eller børnebørn 15 % under husets vurderingspris. En familieoverdragelse kan sagtens klares uden en ejendomsmægler, den kræver blot et korrekt skøde.

Hvad koster et salg af hus?

Når du skal sælge dit hus, afhænger prisen meget af de valg, du tager op til salget. Det drejer sig eksempelvis om:

 • Hvorvidt du skal bruge en ejendomsmægler eller ej
 • Hvorvidt du skal have markedsføring såsom annoncer m.m. og hvor meget
 • Hvorvidt du vælger at bestille en tilstandsrapport under huseftersynsordningen

Derudover skal du også regne med at betale for nogle af de offentlige dokumenter, som skal hentes ved et salg af hus. Det drejer sig blandt andet om en tingbogsattest samt ejendomsdatarapport.

Det er aldrig helt gratis at sælge sit hus, men du kan til en vis grad selv være med til at afgøre, hvor dyrt dit hussalg skal være. Husk dog på, at billigst som bekendt ikke altid er bedst.

Boligadvokat – Professionel køberrådgivning ved køb af bolig

At købe drømmeboligen er en stor beslutning – og du kan hurtigt blive forblændet af boligens beliggenhed, udseende, førstehåndsindtryk osv. Derfor kan du komme til at sætte underskriften for hurtigt på købsaftalen, inden du egentlig har gennemgået aftalen og forstået den korrekt. Med en boligadvokat ved din side vil du dog have professionel køberrådgivning gennem købet, og dette vil altså være med til at sikre, at der ikke opstår misforståelser undervejs i forløbet.

Selvom det koster penge at alliere sig med en boligadvokat, er det altså penge, der er godt givet ud. Det er nemlig ikke en dans på roser at købe et hus. Vil du være helt sikker på, at du gør et godt køb, er det derfor en nødvendighed at finde en god boligadvokat. På denne måde ender du ikke med at tage dårlige valg, som blot bringer dig i en uhensigtsmæssig suppedas.

Advokat med speciale i køb af hus

En boligadvokat er ikke blot en hvilken som helst advokat. En boligadvokat har nemlig speciale i det at købe hus, og derfor er boligadvokaten ekspert i at gennemgå handler. Boligadvokaten ved, hvilke områder der er vigtige at have for øje i købsprocessen, og dette er altså med til at minimere risikoen for dyre fejl. Derfor er pengene for boligadvokaten altså hurtigt tjent hjem igen.

Med professionel køberrådgivning kan du få ro på under købsprocessen. Du er sikker på, at en fagperson varetager dine interesser – og dermed ikke sælgers interesse i form af ejendomsmægleren. Det er nemlig yderst vigtigt at huske på, at selvom ejendomsmægleren virker hjælpsom, rar og ægte – så er ejendomsmægleren altså i sidste ende sælgers mand.

Slip bekymringerne og spar energi

I og med at boligkøb er så stor en proces, som den er, er der særdeles mange ting at have in mente. Du skal huske alverdens gøremål, papirarbejde, detaljer, aftaler, refusionsopgørelse, skøde og tinglysning – og dette kan altså hurtigt skabe søvnløse nætter og urolige bekymringer. For har du nu husket det hele? Og er det de rigtige valg, du er ved at foretage dig? Slip bekymringerne og lad en boligadvokat hjælpe dig godt på vej. Boligadvokaten vil være med til at tage stilling, samtidig med boligadvokaten husker dig på alt det vigtige.

Dog er noget af det bedste ved en boligadvokat, at du får professionelle øjne til at gennemgå købsaftalen. Umiddelbart virker det ligetil at gennemgå en sådan købsaftale, men du skal huske på, at mange af termerne sikkert ligger uden for dit fagområde. Derfor er der mange nye termer at tage stilling til, hvilket kan skabe forvirring og misforståelser. Her går boligadvokaten ind og sikrer, at eventuelle mangler og fejl opdages. Dette sparer dig altså både for energi, tid og penge.

Bliv holdt trygt i hånden igennem købsprocessen

Man kan sige, at du ved hjælp af en boligadvokat bliver holdt trygt i hånden igennem hele købsprocessen. Rådgivningen er effektiv, hvis du vælger en god boligadvokat. Dette er altså med til at give tryghed. Det er forskelligt fra boligadvokat til boligadvokat, hvad du præcis tilbydes. Dog vil rådgivningspakker typisk indeholde:

 • Grundig gennemgang af bilag og dokumenter i købet
 • Professionel advokat
 • Udarbejdelse samt anmeldelse af skøde til tinglysning
 • Rådgivning om husforsikring og ejerskifteforsikring
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Præcis hvor meget hjælp, du har brug for, er op til dig selv. Forhør dig om dine muligheder hos flere forskellige boligadvokater for at vælge den bedste aftale til den bedste pris. Uanset hvilken boligadvokat du vælger, vil du få professionel hjælp til at købe dit drømmehus.