Blog

Forsikring af dyr

Forsikring af dyr (husdyrforsikring, hesteforsikring, hundeforsikring) er forsikring mod dyrs sygdom, død eller uanvendelighed. Forsikringen minder for så vidt om livsforsikring eller ulykkes- og sygeforsikring for mennesker. Egentlig kreaturforsikring forekommer…

Hvad er en el-installationsrapport?

En el-installationsrapport eller periodisk inspektion bekræfter i det omfang det er praktisk muligt, om den elektriske installation er i en tilfredsstillende stand til service eller ej. Inspektionen skal identificere enhver…

Arveregler ved separation og skilsmisse

Den legale arveret mellem ægtefæller bortfalder ved separation og skilsmisse, jævnfør Arveloven § 49, stk. 1. Genoptager separerede ægtefæller samlivet, bortfalder separationen, og dermed genopstår arveretten. Muligvis er det tilstrækkeligt…

https://maeglerinfo.dk/wp-content/uploads/2021/05/2021512003.html https://maeglerinfo.dk/wp-content/uploads/2021/3094646465.html https://maeglerinfo.dk/best-first-reviews-54/