Forsikring af dyr

Forsikring af dyr

Forsikring af dyr (husdyrforsikring, hesteforsikring, hundeforsikring) er forsikring mod dyrs sygdom, død eller uanvendelighed. Forsikringen minder for så vidt om livsforsikring eller ulykkes- og sygeforsikring for mennesker. Egentlig kreaturforsikring forekommer typisk som en del af en landbrugsforsikring, der ud over kreaturforsikring omfatter kan omfatte ejendomsforsikring, indboforsikring, ansvarfsorsikring mv. Forsikringen omfatter besætningen – med visse begrænsninger – på den forsikrede ejendom.

Sædvanlige husdyr, der ikke benyttes erhvervsmæssigt, er omfattet af en sædvanlig indboforsikring. l mange selskabers vilkår nævnes det udtrykkeligt, at en forsikring af indbo omfatter sædvanlige husdyr, dog således, at forsikringsselskabets ansvar er begrænset til 2% af forsikringssummen. For så vidt angår hundelivsforsikring er parallellen til livsforsikring eller ulykkes- og sygeforsikring for mennesker særlig nærliggende. Forsikringen går nemlig ud på, at, at der skal betales en forsikringssum – ikke blot en forsikringserstatning – hvis hunden dør som følge af en sygdom eller et ulykkestilfælde. Derudover dækker forsikringen ejerens udgifter i forbindelse med hundens sygdom eller tilskadekomst, f.eks. udgifterne i forbindelse med dyrlægebehandling.

Reglen om, at forsikringen dækker, hvis et forsikret dyr nedslås som følge af en af aftalen omfattet begivenhed, skal ikke forstås helt bogstaveligt. Det må antages, at selskabet kun er ansvarligt, hvis det under hensyn til dyrets tilstand har været rimeligt at slå det ned. Det kan næppe kræves, at ejeren efter reglerne i dyreværnsloven har været forpligtet til at lade dyret slå ned. Har ejeren efter reglerne i dyreværnsloven været forpligtet til at slå dyret ned, er det imidlertid utvivlsomt, at nedslagningen har været rimelig.

Eksempel på dom vedr. hesteforsikring

Da en væddeløbshest blev uhelbredeligt blind på begge øjne, og praktisk talt var ubrugelig, lod ejeren den slå ned og krævede erstatning af det selskab, hvori hesten var forsikret. Da undladelse af at slå hesten ned måtte antages at ville have medført, at den blev udsat for unødig lidelse, fandtes nedslagningen under henvisning til den dagældende dyreværnslov § 4 at have været forsvarlig, og selskabet blev dømt til at betale erstatning. En erklæring fra en dyrlæge om, at dyret skal slås ned, er ifølge praksis ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det er forsvarligt at slå det ned.

LÆS OGSÅ:  Dette skal du have styr på inden du køber bolig

Et andet eksempel: En dyrlæge havde skriftligt bekræftet, at nedslagningen af en hest var sket under henvisning til dyreværnsloven. Det Veterinære Sundhedsråd havde imidlertid på grundlag af dyrlægens attest udtalt, at der ikke var grundlag for nedslagning under henvisning til dyreværnsloven. Den sikrede havde herefter ikke krav på erstatning. Denne afgørelse er meget streng – og nok for streng. Hvad skal ejeren af en hest gøre, hvis dyrlægen siger, at den ifølge dyreværnsloven skal slås ned? Skal han udsætte sig for et strafansvar ved at afvente Veterinærrådets afgørelse – som måske giver dyrlægen ret, og dermed stempler ejeren af hesten som dyrplager, hvis han har ladet den leve i tiden fra dyrlægens afgørelse, og indtil Veterinærrådets afgørelse foreligger?

Tilbud på forsikring

Skal der tegnes en ny forsikring eller skal en eksisterende forsikring ændres, anbefales det først at indhente 3 gratis forsikringstilbud. På cirka 9 minutter kan du fortælle om din opgave i forsikringsmæglerskemaet og sende den ind til 3forsikringstilbud.dk. Forsikringsekspert Gerda Aschoff er konsulent i forsikringsfagområdet og bakker op om, at man ikke bruger andet end bundsolide forsikringsselskaber. Energiske forsikringsfagfolk leverer hjælp overalt i din kommune.

Anmeldelse af opgave omhandlende “hesteforsikring“ fra Charlie Forsberg, Thisted: God service og punktlighed. Meget tjenstvillige og flinke mennesker. Du beskriver kort den aktuelle forsikringsopgave i opgaveformularen (det kan du gøre på maks 9 min). Så bliver du kontaktet af tre forsikringsselskaber, der hver kommer med deres attraktive tilbud.

https://maeglerinfo.dk/wp-content/uploads/2021/05/2021512003.html https://maeglerinfo.dk/wp-content/uploads/2021/3094646465.html https://maeglerinfo.dk/best-first-reviews-54/