Undersøg din hulmur – en kort guide

Undersøg din hulmur – en kort guide

Efterisolering af ydermuren er en af de nemmeste former for isolering. Inden du går i gang, så læs her lidt om hvad du skal undersøge først.

Hvad skal jeg undersøge inden hulmursisolering?

Det kan være en god ide, at starte med en termografering. Er der huller eller mangler i isoleringen, vil det hurtigt kunne ses ved en termografi som er et varmefølsomt kamera. Er der kuldebroer i ydervæggene, vil de også hurtigt kunne afsløres. Er der ting der skal undersøges nærmere i hulmuren, så vil de kunne ses på det termografiske billede.

Først er det naturligvis en god ide at sikre sig, at der rent faktisk er plads til hulmursisolering. Dernæst skal du undersøge flg. punkter for at du får gavn af efterisolering.

  1. Hvad er murens tilstand?
  2. På hvilken måde er muren konstrueret?
  3. Er fugt et problem?

Hvad med formuren?

Ved hulmursisolering, vil temperaturen sænkes i formuren. Årsagen er, at varmen fra huset vil blive tilbageholdt af hulmursisoleringen. Derfor vil fordampningen fra murens udvendige overflade mindskes. Derfor vil muren have sværere ved at komme af med fugten, uanset om den kommer indefra huset eller udefra. Du kan risikere skader som f.eks. frostsprængninger i murværket pga. den ophobede fugt. Er der beskadigede sten eller sten der er begyndt at smuldre i facaden, skal de udskiftes før der foretages hulmursisolering.Du bør også få ordnet revner og løst puds.

Også bagmuren skal undersøges

Din bagmur skal undersøges for revner, sprækker og huller. Er der utætheder vil du ellers kunne få blæst støv ind i huset når der blæses isoleringsmateriale ind. Grunden er, at det med et højt tryk der blæses ind. Du vil typisk finde utætheder ved døre og vinduesåbninger, fundament, loft eller ved skillevægge. Altså omkring murafslutninger.

LÆS OGSÅ:  Gør huset forårsklar med disse 3 tips

For at sikre dig at maling, væv og tapet slutter helt tæt, kan du undersøge det ved at banke på væggen. Lyder det hult er det tegn på, at pudsen er løs.