Bidragssatser

Bidragssatsen er et gebyr man betaler oveni rente og afdrag på et realkreditlån. Realkreditinstutterne bruger bidragssatserne til at dække omkostninger til administration, lønninger, tab på lån og kapital. Især de to sidste betyder, at jo højere belåningsgrad på din bolig, jo dyrere er dine lån, både som andel af dine lån-omkostninger og i kroner og ører.

For at sikre sig mod dårlige betalere, skal realkreditinstituttet have en “kassebeholdning” som kan dække såfremt en boligejer ikke kan betale sine lån. Der er store omkostninger med, at inddrive gæld fra dårlige betalere, og skal boligen på tvangsauktion, vil det ofte medføre en salgspris på boligen, der ligger under det beløb der skyldes til realkreditinstituttet. Overordnet vil personer med problemer med at betale lånets ydelser ofte også have en høj belåningsgrad, hvorfor du med fordel kan fokusere på at nedbringe din belåningsgrad. Du kan ved at at kombinere afdrag på lånet og en gunstig boligpris-udvikling, i løbet af 5-10 år, stå i en situation, hvor du kan barbere måske 30-40% af bidragsomkostningerne. På især rentetilpasning og afdragsfri lån fylder bidragene ligeså meget, eller mere end renterne, og med et lån på eks. 3,2 millioner, kan du spare op til 30.000 kr om året, ved at gå fra 80% belåning til 50% belåning.

Når du køber bolig bør du sammenligne realkreditinstitutternes bidragssatser. Der indgår mange faktorer i beregning af netop din bidragssats. Boligtyper, såsom hus, ejerlejlighed, sommerhus, landbrug, såvel som lånets type, såsom flekslån, fatsforrentet m/u afdrag kan være afgørerende for bidragets størrelse på netop dit lån. Men belåningsgraden, dvs den andel lånet udgør af boligens værdi, har også betydelig effekt på omkostningen. Vi anbefaler at du tjekker eks. realkreditkonsulenten eller mybanker for en sammenligning.

Formidlingsaftalen

Når du sælger din bolig gennem en ejendomsmægler, skal du og ejendomsmægleren underskrive formidlingsaftale. Den giver mægleren ret til at sælge din bolig. Er I to ejere, skal I begge skrive under. Sælger og mægleren skal være enige om udbudsbetingelserne, som pris og salgsmetode. Man skal også tage stilling til, hvor meget det skal bruges på markedsføring og hvor boligen skal markedsføres – internet, aviser og TV. Jo mere specificeret aftalen er, desto nemmere bliver samarbejdet.

I formidlingsaftalen kan tegnes for maksimalt seks måneder og forlænges i maksimalt tre måneder. Formidlingsaftalen består af obligatoriske og valgfri ydelser. De skal dog være specificeret tydeligt.

Aftalen skal indeholde:
hvilken pris ejendommen udbydes til,
hvilket salær og andre omkostninger ejendomsmægleren har krav på såfremt ejendommen sælges,
hvilke omkostninger, der skal betales, uanset om ejendommen sælges eller ej,
vilkår for aftalens opsigelse af såvel ejendomsmægler som sælger,
aftalens varighed.

Endelig kan det i formidlingsaftalen aftales, hvilke pligter såvel ejendomsmægler som sælger har. Sælgers pligter kunne f.eks. være at dele af ejendommen sættes i stand, at haven gøres i orden og at indhente nødvendige dokumenter. Mægleren skal udarbejde salgsopstilling og købsaftale samt hjælpe sælger med handlens berigtigelse.

Sådan sparer du nemt på salæret

Læg din bolig i udbud blandt 3 lokale mæglere. Når mægleren ved, at han/hun er en blandt 3 mæglere der kan “vinde” dit boligsalg, så opnår du høj konkurrence på salæret! Opret via boligvurdering.nu, og spar på salæret:

Få 3 gratis tilbud fra ejendomsmæglere

I forbindelse med fastlæggelse af kontantprisen udarbejder ejendomsmægleren også et salgsbudget som skal udleveres i forbindelse med indgåelse af formidlingsaftalen. Dette budget viser hvilke indtægter og hvilke udgifter, der vil være i forbindelse med handlen. Trækkes udgifterne fra indtægterne fås det overskud/underskud, som sælger vil få ud af handlen.

Når der ligger et købstilbud, som sælger er villig til at acceptere, udarbejdes der et salgsprovenu. Salgsprovenuet er en eksakt beregning, baseret på den konkrete handel. Beregningen viser indtægter, udgifter og overskud ved handelen. Hvis der er fejl i beregningen er mægleren erstatningsansvarlig over for sælger.

Ejendomsmæglerens salær udløses, når mægleren har gennemført et salg inden for de rammer, der er aftalt i formidlingsaftalen. Indeholder aftalen ikke oplysning om varighed, har mægleren ikke krav på honorar. Salget skal være gennemført i aftalens løbetid.

Tidspunktet for betaling skal fremgå af aftalen – som det er formuleret i ejendomsmæglerlovens § 10: “Aftalen skal indeholde en klar og tydelig angivelse af, hvornår og hvordan vederlaget skal erlægges”.

Det kan også være aftalt, at mægleren står for “eftersagsbehandling” og derfor gennemgår skødeudkast, refusionsopgørelse med videre på sælgers vegne.

Udgangspunktet er, at man ikke skal betale salær, når formidlingsaftalen er udløbet. Når formidlingsaftalen er ophørt, skal ejendomsmægleren stoppe alle salgsbestræbelser. Mægleren kan alene betinge sig et vederlag, hvis der indgås en købsaftale, inden formidlingsaftalen udløber, eller hvis der efter formidlingsaftalens ophør indgås en købsaftale på baggrund af mæglerens indsats.

Hvis man kort tid efter formidlingsaftalens ophør, sælger sin bolig til en køber, som ejendomsmægleren har fået kontakt til samt fremvist sælgers bolig, og som har modtaget salgsmateriale af ejendomsmægleren, vil ejendomsmægleren kunne komme med påstand om at salget alene er sket grundet hans salgsbestræbelser og indsats. Hvis det er tilfældet vil mægleren have krav på vederlag.

Hvis du indgår formidlingsaftale med en ny mægler og han laver ny salgsopstilling, tager nye billeder mv. og din lejlighed bliver solgt herefter, vil den tidligere ejendomsmægler som udgangspunkt ikke have krav på vederlag. Men det kommer an på en konkret vurdering af, hvilken mæglers arbejdsindsats der ligger til grund for salget. Har du antaget en ny mægler, skal du dog ikke være nervøs for at betale vederlag til begge mæglere, da det vil være en sag mellem mæglerne hvem af dem der skal have vederlag for salget.

Sådan sparer du nemt på salæret

Læg din bolig i udbud blandt 3 lokale mæglere. Når mægleren ved, at han/hun er en blandt 3 mæglere der kan “vinde” dit boligsalg, så opnår du høj konkurrence på salæret! Opret via boligvurdering.nu, og spar på salæret:

Få 3 gratis tilbud fra ejendomsmæglere

Undersøg din hulmur – en kort guide

Efterisolering af ydermuren er en af de nemmeste former for isolering. Inden du går i gang, så læs her lidt om hvad du skal undersøge først.

Hvad skal jeg undersøge inden hulmursisolering?

Det kan være en god ide, at starte med en termografering. Er der huller eller mangler i isoleringen, vil det hurtigt kunne ses ved en termografi som er et varmefølsomt kamera. Er der kuldebroer i ydervæggene, vil de også hurtigt kunne afsløres. Er der ting der skal undersøges nærmere i hulmuren, så vil de kunne ses på det termografiske billede.

Først er det naturligvis en god ide at sikre sig, at der rent faktisk er plads til hulmursisolering. Dernæst skal du undersøge flg. punkter for at du får gavn af efterisolering.

  1. Hvad er murens tilstand?
  2. På hvilken måde er muren konstrueret?
  3. Er fugt et problem?

Hvad med formuren?

Ved hulmursisolering, vil temperaturen sænkes i formuren. Årsagen er, at varmen fra huset vil blive tilbageholdt af hulmursisoleringen. Derfor vil fordampningen fra murens udvendige overflade mindskes. Derfor vil muren have sværere ved at komme af med fugten, uanset om den kommer indefra huset eller udefra. Du kan risikere skader som f.eks. frostsprængninger i murværket pga. den ophobede fugt. Er der beskadigede sten eller sten der er begyndt at smuldre i facaden, skal de udskiftes før der foretages hulmursisolering.Du bør også få ordnet revner og løst puds.

Også bagmuren skal undersøges

Din bagmur skal undersøges for revner, sprækker og huller. Er der utætheder vil du ellers kunne få blæst støv ind i huset når der blæses isoleringsmateriale ind. Grunden er, at det med et højt tryk der blæses ind. Du vil typisk finde utætheder ved døre og vinduesåbninger, fundament, loft eller ved skillevægge. Altså omkring murafslutninger.

For at sikre dig at maling, væv og tapet slutter helt tæt, kan du undersøge det ved at banke på væggen. Lyder det hult er det tegn på, at pudsen er løs.

 

Puds vinduer som de professionelle

Du kan nemt pudse vindue lige så godt som fagfolk. Her tre tips til blankere vinduer.

Aldrig gå ned på udstyret

Ja hvem var det egentligt der sagde det? Nå,men i hvert fald så opnår du bedre resultater hvis udstyret er i orden. Ja faktisk er udstyret halvdelen af vejen mod flottere vinduer uden striber. Med dårligt udstyr kommer du aldrig i nærheden af de professionelle vinduespudsere. En indvasker vil give dig det optimale resultat, men en svamp eller en blød børste kan også bruges til at vaske vinduerne.

Gør-det-selv-vinduesrens

Ja det er faktisk det samme som fleste vinduespudsere selv bruger. Det er faktisk temmelig simpelt. Du skal kun bruge tre ingredienser: vand, opvaskemiddel og salmiakspiritus.

Hemmeligheden er naturligvis blandingsforholdet.

  • 5 L koldt vand
  • 1 spiseske opvaskemiddel
  • en halv hætte salmiakspiritus

Du behøver ikke overholde blandingsforholdet til punkt og prikke. Det kun vejledende for at lave en god blanding.

Vandet fra kondenstumbleren er guld værd

Ja den er skam god nok. Under tørreprocessen, så vil vandet fra dit tøj blive demineraliseret og indeholder derfor ikke kalk og mineraler som vand fra vandhanen. Det er netop kalk der giver dig striber når du er færdig med at vaske vinduerne. Så i stedet for at hælde vandet ud, så kan det genbruges. Måske kan du lave din egen forretning med at sælge dit vand…

Hvad så hvis man ikke har en kondenstumbler?

Fortvivl ikke. Tilsæt en deciliter husholdningseddike til vandet, så opnår du næsten samme effekt som med demineraliseret vand. Eddiken binder kalken, så slipper du for at den sætter sig som striber.

Den lidt mere “dovne” løsning

Der er sikkert ting der er sjovere end at vaske vinduer. Vil du også hellere bruge tiden på alt mulig andet end at vaske vinduer, ja så kan man jo heldigvis betale sig fra det. Der er mange firmaer der tilbyder vinduespolering til gode priser.

 

Dette skal du huske ved hussalg

Når du skal til at sælge dit hus kan der være mange ting, som du skal holde styr på. Det er derfor ikke nogen fordel for dig, hvis du skal gå at bekymre dig om, hvorvidt du kommer til at have noget at gøre med huset igen, når det først er solgt. Det er dog sådan, at man har 10 års mangelansvar som sælger, når man får solgt huset videre. Det betyder, at man kan blive stillet til ansvar for mangler i boet og det er noget de fleste gerne vil undgå. Det kan man heldigvis også, hvis man får foretaget et par ting.

Husk tilstandsrapporten

Hvis du skal flytte fra et hus og sælge det, så kan det være en god idé at få lavet en tilstandsrapport af boligen, fordi det kan være med til at fritage dig for dit mangelansvar. Ved sådan en tilstandsrapport bliver husets generelle tilstand skrevet op og man kan derfor se huset tilstand før det blev solgt videre. Dette kan være med til at få roen til at sænke sig i dit hoved og bekymringerne omkring hussalget til at fortage sig hurtigere. Man kan dog ikke blot nøjes med en tilstandsrapport – man skal også have lavet et el-eftersyn.

El-eftersynet

El-eftersynet går ud på, at boligens elinstallationer gennemgås og der bliver taget stikprøver af disse. Det har siden 2012 været nødvendigt at få foretaget dette eftersyn, hvis man gerne vil have en ejerskifteforsikring og blive fritaget fra sit mangelansvar. Derfor gælder det om at finde et sted, hvor du kan få lavet dette med stor præcision. Hvis du ikke får lavet både en tilstandsrapport og et el-eftersyn, så kan du ikke blive fritaget for dit mangelansvar, så få lavet en el-rapport ved hussalg, så kan du undgå, at det kommer tilbage og hjemsøger dig om 10 år.