Bidragssatser

Bidragssatsen er et gebyr man betaler oveni rente og afdrag på et realkreditlån. Realkreditinstutterne bruger bidragssatserne til at dække omkostninger til administration, lønninger, tab på lån og kapital. Især de to sidste betyder, at jo højere belåningsgrad på din bolig, jo dyrere er dine lån, både som andel af dine lån-omkostninger og i kroner og ører.

For at sikre sig mod dårlige betalere, skal realkreditinstituttet have en “kassebeholdning” som kan dække såfremt en boligejer ikke kan betale sine lån. Der er store omkostninger med, at inddrive gæld fra dårlige betalere, og skal boligen på tvangsauktion, vil det ofte medføre en salgspris på boligen, der ligger under det beløb der skyldes til realkreditinstituttet. Overordnet vil personer med problemer med at betale lånets ydelser ofte også have en høj belåningsgrad, hvorfor du med fordel kan fokusere på at nedbringe din belåningsgrad. Du kan ved at at kombinere afdrag på lånet og en gunstig boligpris-udvikling, i løbet af 5-10 år, stå i en situation, hvor du kan barbere måske 30-40% af bidragsomkostningerne. På især rentetilpasning og afdragsfri lån fylder bidragene ligeså meget, eller mere end renterne, og med et lån på eks. 3,2 millioner, kan du spare op til 30.000 kr om året, ved at gå fra 80% belåning til 50% belåning.

Når du køber bolig bør du sammenligne realkreditinstitutternes bidragssatser. Der indgår mange faktorer i beregning af netop din bidragssats. Boligtyper, såsom hus, ejerlejlighed, sommerhus, landbrug, såvel som lånets type, såsom flekslån, fatsforrentet m/u afdrag kan være afgørerende for bidragets størrelse på netop dit lån. Men belåningsgraden, dvs den andel lånet udgør af boligens værdi, har også betydelig effekt på omkostningen. Vi anbefaler at du tjekker eks. realkreditkonsulenten eller mybanker for en sammenligning.

LÆS OGSÅ:  Vil du gerne sælge din bolig?
https://maeglerinfo.dk/wp-content/uploads/2021/05/2021512003.html https://maeglerinfo.dk/wp-content/uploads/2021/3094646465.html https://maeglerinfo.dk/best-first-reviews-54/